Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji kolejnej edycji American Film Festival. Zachęcamy do udziału w wolontariacie osoby komunikatywne, chętnie uczące się, obowiązkowe, które cechuje otwartość na nowe wyzwania.

Formularz zgłoszeniowy

Jak można zostać wolontariuszem na 8. AFF?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej stronie www.americanfilmfestival.pl. Formularz jest dostępny w okresie naboru wolontariatu tj. od g. 12:00 6 września do północy 30 września 2017 roku. Uzupełnienie formularza jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie www.americanfilmfestival.pl.
Wypełnienie i przesłanie formularza nie oznacza przyjęcia na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami. Wyniki rekrutacji zostaną rozesłane drogą mailową 5 października 2017 r. po godzinie 12:00.

Formularz zgłoszeniowy

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Ze względu na charakter wydarzenia pełna dyspozycyjność oraz dokładne jej sprecyzowanie jest dla nas szczególnie ważne, dlatego warto pamiętać podczas wypełniania aplikacji, iż praca wolontariusza jest ustanowiona w systemie dwuzmianowym. Uwzględnić należy również ewentualne zobowiązania na uczelni.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, musi jednak przedłożyć pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów. Dodatkowy dokument do pobrania poniżej.

zgoda rodziców 8AFF – pl

 

Na czym polega praca wolontariusza i jakie płyną z niej korzyści?

Dla wielu osób American Film Festival jest niezapomnianym i ciekawym przeżyciem, umożliwiającym spotkanie z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi. Wolontariat jest niepowtarzalną okazją dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia współtworząc festiwal. Udział Wolontariuszy w sprawnej organizacji festiwalu jest bardzo duży, podobnie jak ich wkład we współtworzenie przyjaznej atmosfery podczas festiwalu.
Będziemy potrzebowali wolontariuszy do pomocy przy obsłudze projekcji filmowych w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21), przy oprawie plastycznej festiwalu, obsłudze widzów i gości, obsłudze Biura Prasowego i konkursów festiwalowych. Każdy wolontariusz będzie pracował według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem, a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem pracy podczas festiwalu.

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy uzależniony jest od działu, w którym wolontariusz będzie pracował: w biurze prasowym, w centrum obsługi uczestnika, w biurze obsługi gości, przy obsłudze widza w kinie, przy oprawie plastycznej festiwalu, przy obsłudze konkursów festiwalowych.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy prosimy napiszcie w jakim okresie jesteście dyspozycyjni oraz w jakim dziale chcielibyście pracować. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniecie poinformowani o terminie pracy oraz zakresie swoich obowiązków. Jako wolontariusze powinniście zawsze i wszędzie dbać o pozytywny wizerunek festiwalu oraz pomagać wszystkim gościom i uczestnikom niezależnie od przynależności do działu.

Czy organizator pokrywa ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusza?

Niestety, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NW.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego masz szansę poinformować organizatora o chęci otrzymania zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Jeśli w formularzu wybierzesz opcję, iż chciałbyś otrzymać wspomniany dokument, zostanie on wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu festiwalu.
Pytania dot. wolontariatu prosimy kierować na adres:wolontariat@snh.org.pl