Tegoroczną Indie Star Award otrzymuje Jonas Mekas.

Jonas Mekas – jeden z najważniejszych twórców amerykańskiej awangardy, urodzony w 1922 roku na Litwie po wojnie wyemigrował do USA. Od początku realizował tam filmy, rejestrując epizody z własnego życia (np. Wspomnienia z podróży na Litwę, 1972, czy Kiedy szedłem przed siebie, widziałem krótkie mgnienia piękna, 2000). Od 1954 roku wydawał słynne pismo „Film Culture”, zakładał też Anthology Film Archives, jedno z najważniejszych archiwów sztuki filmowej na świecie. We Wrocławiu pokazany zostanie jego film Ścinki z życia szczęśliwego człowieka (Out-Takes from the Life of a Happy Man) z 2012, w którym guru nowojorskiej awangardy wyrusza w podróż po 60 latach swojej twórczej pracy. To filmowy kolaż, w którym mieszają się dziecięce zabawy, zapisane na kartce myśli, ulice Nowego Jorku, przyjaciele i słynni intelektualiści Ameryki, jak William Burroughs czy poeta James Broughton. Prywatna kronika drugiej połowy XX wieku będąca wyznaniem wiary w ocalającą moc taśmy filmowej. Widzowie będą mogli również obejrzeć dokument o Mekasie zrealizowany przez jego przyjaciela Juliusa Ziza – Jak trzepot skrzydeł motyla (Meanwhile, a Butterfly Flies).