Kiedy rozpoczyna się sprzedaż karnetów?

Sprzedaż karnetów rozpoczyna się 12 września 2017 r. o godzinie 12.00

Do kiedy trwa sprzedaż karnetów?

Sprzedaż karnetów trwa do 15 października 2017 r. bądź do wyczerpania puli.

Ile kosztuje karnet?

Cena karnetów:
–  250 zł (z VAT).

Cena karnetów dla posiadaczy Karty Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty:
–  235 zł (z VAT)

Liczba karnetów jest ograniczona. Sprzedaż karnetów może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli.

Do czego uprawnia karnet?

Karnet upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 8. American Film Festival. Warunkiem dostania się na pokaz filmowy jest wcześniejszy odbiór bezpłatnego biletu (zwanego dalej „wejściówką”) na wybrany film w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty.

Od kiedy można odbierać wejściówki?

Odbioru wejściówek na filmy można dokonywać w godzinach otwarcia Kina Nowe Horyzonty, od godziny 8.30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia danego pokazu filmowego, w wyznaczonych kasach kina. W dniu 23 października wejściówki będzie można odebrać w godzinach od 12.00 do 20.00. Wejściówki będą wydawane do wyczerpania puli i Organizatorzy nie gwarantują możliwości otrzymania wejściówki na każdy pokaz filmowy. Wejściówki są nienumerowane. Wejściówka jest ważna tylko z karnetem. Niemożliwy jest wstęp na seanse tylko za okazaniem wejściówki.

Czy na filmy otwarcia i zamknięcia festiwalu należy odbierać wejściówki?

Na seanse otwarcia i zamknięcia należy odebrać bezpłatne wejściówki w wybranych kasach w Kinie Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21). Na seans otwarcia (24 października 2017) wejściówkę należy odebrać 23 października w godzinach 12.00-20.00 bądź 24 października w godzinach od 8.30 do godziny rozpoczęcia seansu otwarcia. Na seans zamknięcia (29 października 2017) wejściówkę można odbierać od 28 października od godziny 8.30 do 29 października do godziny rozpoczęcia seansu zamknięcia. Wejściówki są wydawane do wyczerpania puli miejsc.

Ile wejściówek może odebrać jedna osoba?

Właściciel karnetu może odebrać tylko jedną wejściówkę na pokaz filmowy z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 9.45, 10.00 i 10.30 – jeden blok godzinowy).

Co zrobić w przypadku, kiedy chcę zrezygnować z pojedynczego pokazu?

W przypadku braku możliwości pojawienia się na seansie, na który została odebrana wejściówka, należy ją zwrócić do wyznaczonych kas biletowych w Kinie Nowe Horyzonty. Można tego dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.

Czy karnet można odstępować?

Karnetu nie można odstępować. Jest on przypisany do osoby, która go kupiła. Jest na nim jej imię, nazwisko oraz zdjęcie. Odstąpienie karnetu innej osobie spowoduje jego utratę.

Jak dołączyć zdjęcie do karnetu?

Składając zamówienie na karnet (wcześniej musisz być zarejestrowany na naszej stronie www.americanfilmfestival.pl). Zdjęcie dołącza się do karnetu na tej samej zasadzie, jak dołącza się plik (załącznik) do maila. Kupując karnet festiwalowy możesz także zrobić zdjęcie przy użyciu kamery internetowej.

Jakie są wymagania co do zdjęcia, które dołącza się do zamówienia na karnet?

Powinno to być aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb o minimalnych wymiarach 400 pikseli x 400 pikseli, najlepiej w rozdzielczości 300 DPI.

Zdjęcie posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia bądź też zdjęcie uniemożliwiające identyfikację osoby zamawiającej karnet spowoduje unieważnienie zamówienia.

Kiedy rozpoczyna się sprzedaż biletów na 8. American Film Festival?

Sprzedaż biletów filmowych online oraz przedsprzedaż biletów w wyznaczonych kasach Kina Nowe Horyzonty rozpoczyna się 17 października 2017, o godz. 09:00

Ceny biletów na seanse filmowe:

25 zł – pojedynczy bilet na galę otwarcia oraz pojedynczy bilet na galę zamknięcia

22 zł – pojedynczy bilet

19 zł – pojedynczy bilet dla posiadaczy Urbancard Premium oraz posiadaczy kart Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty (bilety wyłącznie w sprzedaży online)

18 zł – pojedynczy bilet w karnecie „5+” czyli na 5 i więcej seansów

17 zł – pojedynczy bilet w karnecie „10+” czyli na 10 i więcej seansów

12 zł – pojedynczy bilet na filmy pokazywane w ramach retrospektywy Samuela Fullera

Jeżeli jesteś posiadaczem Urbancard, lub funkcjonalności miejskich zakodowanych na elektronicznej legitymacji studenckiej z aktywnym statusem Premium, mamy dla Ciebie specjalną zniżkę na festiwalowe seanse. Dzięki niej możesz oglądać filmy za 19 zł. Promocja obejmuje do dwóch biletów zakupionych na każdy z seansów. Rabaty nie sumują się, nie dotyczą pokazów i wydarzeń specjalnych. Zniżka nie wlicza się w bilety wielokrotne 5+ i 10+. Bilety dostępne tylko w sprzedaży online na stronie festiwalu.

Pod jakim adresem internetowym mogę zakupić online bilety na 8. American Film Festival?

Bilety pojedyncze oraz wielokrotne można zakupić na stronie www.kinonh.pl W celu zakupu biletów pojedynczych należy wybrać z repertuaru interesujący nas seans, a następnie liczbę biletów. Kolejnym krokiem jest opłacenie zamówienia przez internetowy system płatności Dotpay. Aby zakupić bilet wielokrotny 5+ lub bilet wielokrotny 10+ należy wybrać z repertuaru seans, a następnie samodzielnie zaznaczyć odpowiedni typ biletu (tj bilet AFF_5+ lub bilet AFF_10+). W kolejnym kroku należy kliknąć opcję „dodaj do koszyka” i kontynuować zakupy.

Co to jest bilet wielokrotny 5+ i 10+?

Bilety wielokrotne 5+ i 10 +:

 • Bilet wielokrotny 5+ to pakiet  biletów imiennych, składający się z co najmniej 5 biletów zniżkowych (maksymalnie do 9 biletów) na wybrane seanse filmowe, nie nakładające się na siebie godzinowo. Cena biletu pojedynczego w tym pakiecie wynosi 18 zł (zniżka 4 zł na każdym bilecie).
 • Bilet wielokrotny 10+ to pakiet biletów imiennych, składający się z co najmniej 10 biletów zniżkowych na wybrane seanse filmowe, nie nakładające się na siebie godzinowo. Cena biletu pojedynczego w tym pakiecie wynosi 17 zł (zniżka 5 zł na każdym bilecie).

Aby zamówić bilet wielokrotny należy, korzystając z przycisku „dodaj do koszyka”, samodzielnie wybrać , co najmniej 5 lub co najmniej 10 biletów zniżkowych, zależnie od zamawianego typu biletu wielokrotnego. Decydując się na pakiet 5+ należy samodzielnie wybrać bilet o nazwie „Bilet AFF_5+”, zaś dla pakietu 10+ bilet „Bilet AFF_10+”. Po złożeniu zamówienia na bilet wielokrotny, bilety kupowane w następnym zamówieniu będą w cenie normalnej, chyba, że ponownie zostanie zamówionych więcej niż 5 lub 10 biletów (tj. kolejny bilet wielokrotny).
UWAGA! System nie nalicza zniżek automatycznie, Kupujący podczas składania zamówienia samodzielnie wybiera typ biletu, który chce zakupić.

Bilet wielokrotny ważny jest wraz z opaską identyfikacyjną. Osoby kupujące bilety w kasach festiwalowych otrzymają opaski wraz z zakupionymi biletami. Osoby, które zakupiły bilety wielokrotne online, otrzymają opaski przed salą kinową i proszone są o ich niezwłoczne założenie. Warunkiem udziału w seansie jest posiadanie zapiętej na nadgarstku opaski. Osoby nie posiadające zapiętej opaski proszone są o okazanie biletu wraz z dokumentem tożsamości. Uszkodzenie, zgubienie lub zerwanie opaski skutkuje utratą ważności biletu wielokrotnego.

Do biletów wielokrotnych wliczają się bilety w cenie 12 zł (na filmy Samuela Fullera).

Do pakietów wielokrotnych nie wliczają się bilety w cenie 25 zł oraz bilety zniżkowe przysługujące posiadaczom Urbancard Premium i karty Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty.

Kupując bilet wielokrotny można zamówić tylko jeden bilet na określony seans z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse, odbywające się w odstępie czasowym nie większym niż 45 min, np. 9:45 ,10:00 i 10:30 to jeden blok godzinowy.

Kupując bilet wielokrotny możliwy jest także zakup biletu dla osoby towarzyszącej. W tym celu, należy wybrać bilet ze zniżką dla siebie i bilet w cenie regularnej (22 zł) dla osoby towarzyszącej.

 

 

Płatność za zamówione internetowo bilety

Za zamówione internetowo bilety można zapłacić w kolejnym kroku po dokonaniu wyboru seansu oraz liczby biletów, korzystając z jedynej formy płatności dostępnej na stronie (płatność DotPay – przelew lub karta).

Wydruk/Odbiór biletów

W przypadku pojedynczych biletów zakupionych poprzez stronę www.kinonh.pl Kupujący może wybrać jedną z form odbioru biletów:

Bilet w postaci załącznika w formacie PDF, który zostanie dostarczony na wskazany adres poczty elektronicznej.
Odbiór osobisty w kasach Kina Nowe Horyzonty
Zakupione bilety może odebrać wyłącznie osoba, na której imię i nazwisko zostało złożone zamówienie zakupu.
Bilet można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Nie będą wydawane duplikaty biletów.

Regulamin sprzedaży biletów

 • 1 Definicje

 

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 5. Wydarzenie – organizowany przez Organizatora festiwal filmowy, koncert lub inna impreza, w której można uczestniczyć w wyniku nabycia Biletu;
 6. Bilety – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Organizatora dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w wielu albo w pojedynczych seansach filmowych, pokazach specjalnych i koncertach;
 7. Dokumenty Zniżkowe – określone przez Organizatora dokumenty, których posiadanie przez Nabywcę, uprawnia go do skorzystania z ulgi w nabyciu Biletu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 • 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady nabywania Biletów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Nabycie Biletów za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.kinonh.pl
 3. W przypadku zawierania umowy nabycia Biletów za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Biletów jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • 3 Zasady nabywania Biletów
 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Biletów.
 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:

– rodzajach oferowanych Biletów, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,

– cenach brutto Biletów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych Dokumentach Zniżkowych lub konieczności spełnienia innych warunków uprawniających do ulgi,

– okresie sprzedaży Biletów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać zamówienia na Bilety,

– dopuszczalnych sposobach płatności za Bilety,

– wymaganiach technicznych sprzętu, za pomocą którego Nabywca dokonuje nabywania Biletu oraz rezerwacji Biletów,

– zasadach odbioru Biletów, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), czy Organizator przewiduje możliwość przesłania Biletów w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika,

– zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.

 1. Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Nabywcę.
 2. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Biletu, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru – w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru.
 3. Zawarcie umowy nabycia Biletów następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy.
 4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju Biletów, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika. Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 5. Sprzedaż Biletów jest ograniczona liczbą dostępnych Biletów. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży Biletów była aktualna. W razie złożenia przez Nabywcę zamówienia na Bilety aktualnie niedostępne, Organizator informuje o tym Nabywcę odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.
 6. O ile Organizator inaczej nie postanowi, duplikaty Biletów nie będą wydawane.

 

 • 4

Płatności

 

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Biletach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytymi Biletami.
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Bilety w terminie 60 minut od momentu przyjęcia zamówienia przez Organizatora, chyba że Organizator w związku z konkretnym Wydarzeniem postanowi inaczej.
 3. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:

– przelewem elektronicznym lub płatność kartą płatniczą

 1. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może anulować zamówienie Nabywcy, o czym Nabywca zostanie poinformowany. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 2. Momentem zapłaty ceny jest:

– w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,

– w przypadku płatności gotówką – moment dokonania wpłaty.

 • 5 Odbiór Karnetów i Biletów

 

 1. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, Bilety można odbierać wyłącznie osobiście w miejscu określonym przez Organizatora w opisie dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonym w Serwisie. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Biletu może dokonać tylko Uczestnik.
 2. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Biletów jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo – jeżeli Nabywca nabył Bilety dla Uczestnika – przez Uczestnika, na rzecz którego Nabywca dokonał zakupu.
 3. Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia i Biletów, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.
 4. W przypadku nabycia Biletu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest przy wchodzeniu do miejsca odbywania się Wydarzenia do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora może odmówić wpuszczenia Uczestnika na Wydarzenie lub zażądać dokonania przez Uczestnika dopłaty do pełnej ceny Biletu.
 • 6 Prawo odstąpienia

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Biletu z Organizatorem – zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

 

 • 7 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Biletów Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
 • 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Biletów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@americanfilmfestival.pl
 2. Do umowy nabycia Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 9 lutego 2016 r.