Zasady zakupu akredytacji:

Akredytacja – typ karnetu przeznaczony dla przedstawicieli branży filmowej. Posiadacza akredytacji obowiązuje regulamin nabywania karnetów i biletów zamieszczony poniżej.

Ceny akredytacji:
250 zł (z VAT).

 • Sprzedaż trwa od 12 września br. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 15 października br.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie, platność poprzez system płatność DotPay (przelew/karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacje są przyznawane czynnym zawodowo członkom branży filmowej
 • Akredytacja jest imienna tzn. zostanie wystawiony na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „media” oraz pod przyciskiem „kup akredytację”.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

 

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko został wystawiona.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem
 • Akredytację będzie można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem w Recepcji Gości (Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) od 23 października 2017r. od godziny 12.00 do 21.00, zaś w dniach od 24 do 29 października od 9.00 do 21.00.
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

 

Zasady korzystania z karnetu na festiwalu

 • Akredytacja obowiązuje na 8. American Film Festival, który odbędzie się w dniach 24-29 października 2017 w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 8. American Film Festival, na które wcześniej posiadacz akredytacji odebrał bezpłatną wejściówkę w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21).
 • Akredytacja upoważnia do korzystania z Recepcji Gości (Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19) i wstępu na spotkania z gośćmi festiwalowymi
 • Posiadanie akredytacji nie jest jednoznaczne z możliwością udziału w wydarzeniu branżowym US in Progress. Na to wydarzenie obowiązują indywidualne zaproszenia przyznawane przez organizatorów.
 • Wejściówki będą wydawane do wyczerpania puli i Organizatorzy nie gwarantują możliwości otrzymania wejściówki na każdy pokaz filmowy. Wejściówki są nienumerowane.
 • Odbioru wejściówek można dokonywać w godzinach otwarcia Kina Nowe Horyzonty, od godziny 9.00 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia danego pokazu filmowego. Kasy będą czynne do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu. W dniu 23 października wejściówki będzie można odebrać w godzinach od 12.00 do 20.00.
 • Na seanse otwarcia i zamknięcia również należy odebrać bezpłatne wejściówki w wyznaczonych kasach Kina Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19A-2, Wrocław). Na seans otwarcia (24 października), wejściówkę należy odbierać od 23 października w godzinach 12.00-20.00 bądź 24 października w godzinach 09.00-15.00. Na seans zamknięcia (29 października) wejściówkę należy odbierać od 28 października w godzinach 09.00-22.00 bądź 29 października w godzinach 9.00-15.00
 • Właściciel akredytacji może odebrać tylko jedną wejściówkę na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojej akredytacji.
 • Właściciel akredytacji może odebrać tylko jedną wejściówkę na pokaz filmowy z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 18.45 i 19.30 – jeden blok godzinowy).
 • Wejściówka jest ważna tylko z akredytacją. Niemożliwy jest wstęp na seanse tylko za okazaniem wejściówki.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na seansie, na który została odebrana wejściówka, należy ją zwrócić do wyznaczonych kas biletowych w Kinie Nowe Horyzonty. Można tego dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.